středa 26. února 2014

54.

Naše utrpení nikdy nečiní Pána Ježíše šťastným. Utrpení však jest nám nutným. 
Nuže, Pán nám je posílá, odvraceje při tom takřka hlavu…