neděle 2. března 2014

58.

Pán nikdy od nás nežádá obětí nad naše síly. 
Ovšem, často nám dává božský Spasitel zakusiti veškeré hořkosti kalichu, 
podávaného naší duši.