sobota 1. března 2014

57.

Prosila jsem Svatého Josefa, aby nade mnou bděl, od dětství jsem připojovala úctu k němu k úctě blahoslavené Panny a obě splývaly v jednu lásku a zbožnost, i neuplynulo dne, abych se mu nedoporučila modlitbou: „Ó Svatý Josefe, otče a ochránce panen!“ A tak jsem se cítila dobře chráněna a jako nezranitelná jakýmkoliv nebezpečím.