čtvrtek 6. března 2014

62.

Když Pán žádá oběť nejdražší věci na zemi, jest nemožno, aspoň bez opravdu zvláštní milosti, abychom nezaúpěli jako On v zahradě ve chvíli smrtelného zápasu: „Otče můj, odejmi ode mne tento kalich…“ Ale ihned dodejme též: „ Než staň se Tvá vůle a ne má…“.