neděle 16. března 2014

71.

Zdvihnutí špendlíku vykonané z lásky může obrátiti duši. 
Jen Ježíš může dáti takovou cenu našim úkonům. 
Nuže, milujme Ho ze všech sil!