pondělí 24. března 2014

79.

Tvorové nechť jsou ničím mně a já jim.
 Nedopusť, ó Ježíši, aby ještě něco pozemského rušilo vnitřní můj klid!