neděle 23. března 2014

78.

Vše mine! Náš minulý život uplynul i smrt mine a pak budeme požívati života, 
pravého života po miliony věků, věčně!