středa 9. dubna 2014

Ach, když uprostřed útrap a bojů okouší už člověk takových slastí při myšlence, 
že Bůh nás ze světa vyvolil, co teprve bude jednou v nebi.

 Dne 9. dubna 1888 vstoupila Svatá Terezie na Karmel v Lisieux.