pondělí 21. dubna 2014

Četla jsem ve Svatém Evangeliu, že božský Pastýř zanechává na poušti veškeré věrné ovce,
 aby pospíchal za ovcí zatracenou. Kéž by se i mně dostalo této důvěry! 
Pán jest si jimi jist. Neb jak by mohly uprchnouti? Vždyť je poutá láska.