neděle 13. dubna 2014

Ježíš okouzloval slabé duše svými božskými slovy, snažil se, 
aby zesílily pro dny pokušení a zkoušky. 
Než, jak nepatrný byl počet jeho věrných, když mlčel před svými soudci! 
Ó, jakou melodii jest pro mne toto mlčení božského Mistra!