pondělí 14. dubna 2014

Ježíš mi dal poznati, že jen skrze kříž získám duše,
 i vzrůstala ve mně žízeň a touha po utrpení tou měrou, 
jakou se množily kříže, Bohem mi seslané.