pátek 25. dubna 2014

Náš miláček jest nám často myrhovou kytičkou. Sdílíme s ním bolestný kalich. 
Leč, jak nám bude líbezno slyšeti kdysi milé slovo: 
„Vy jste setrvali se mnou ve všech zkouškách mých,
proto já vám též chystám své království, jako mně přichystal Otec.“