sobota 26. dubna 2014

Jest sladší dávati než přijímati. Jaké blaho trpěti pro Toho, 
kdo nás miluje, až k šílenství a platiti za pošetilce v očích světa! 
Každý soudí podle sebe, a protože jest svět pošetilý, přirozeně i nás tak nazývá.