neděle 27. dubna 2014

Pravda, život je plný obětí, ale proč v něm hledati štěstí? 
Zdaž není prostě „nocí, kterou musíme stráviti ve špatném hostinci“, 
jak praví naše Matka Sv. Terezie?