úterý 15. dubna 2014

Toužím po těchto ranách do srdce, po těchto pichnutích jehlou,
 jež působí tolik bolesti. Dávám přednost oběti před vytržením. 
V tom jest mé štěstí, v ničem jiném ho nenalézám.