sobota 3. května 2014

Pošli mně, božský Spasiteli, pokoření,
vroucně Tě o to prosím vždy, kdykoli bych se pokoušela povyšovati nad jiné!