pátek 2. května 2014

Jak mi připadá velké mé srdce,
když na něj hledím ve vztahu k pozemským dobrům,
jelikož vše dohromady nemohlo by je upokojiti,
avšak jak se mi zdá malé ve vztahu k Ježíši!