pátek 9. května 2014

Jak vroucně děkuji Pánu, že mi dával v přátelstvích tohoto světa nalézti jen hořkost!