úterý 13. května 2014

Děkuji Ježíši za to, že vede mou cestu temnotami: jsem v nich v hlubokém míru.
 Ráda souhlasím, abych byla po celý můj řeholní život v tomto temném podzemí, kam mne Ježíš zavedl, jen po tom dychtím,
 aby mé temnoty získaly světlo hříšníkům.