čtvrtek 15. května 2014

Jediné pravé štěstí na zemi spočívá v tom, že je člověk skryt a neznám, 
a že nic neví o pozemských věcech, aniž jim rozumí.