sobota 24. května 2014

Mé srdce dychtivě žízní po štěstí. Leč vím též dobře, že žádný tvor není s to ukojiti tuto žízeň. Naopak, čím více bych pila tohoto
okouzlujícího pramene, tím palčivěji by hořela má žízeň. Znám pramen, jenž množí žízeň těm, kdož z něho pijí, ale žízeň sladkou, žízeň, kterou možno vždy napojiti, a tímto pramenem jest utrpení, jež zná jen Ježíš...