středa 11. června 2014

Ach, buďme vždy vzdáleni všeho, co se třpytí, milujme svou maličkost, 
 zamilujme si nic necítiti. Pak budeme chudi duchem a Ježíš nás vyhledá, 
nechť jsme sebe dále a přetvoří nás v plameny lásky.