pondělí 9. června 2014

Doufám, že po vyhnanství této země budu Tě požívati ve vlasti, 
nechci však hromaditi zásluh pro nebe, nýbrž jen z lásky k Tobě pracovati,
 jen abych Ti způsobila radost, potěšila Tvé Svaté Srdce a zachránila duše, 
 jež Tě budou věčně milovati. 

9. června 1894 se Svatá Terezie nabídla Pánu Bohu jako smírná oběť jeho milosrdné lásky. 
9. června 1914 podepsal Pius X. dekret, že možno začíti proces svatořečení.