úterý 24. června 2014

I kdyby se představení v rozkazech svých zmýlili, poslušní tím škody neutrpí.
 Jen tehdy hrozí duši nebezpečí, že zabloudí do pusté země, neschůdné a bezvodé, 
ve které už pro ni není pramenů milosti, přestane-li se říditi kompasem poslušnosti.