středa 25. června 2014

Ó jaký mír vstoupí do duše, jež se povznese nad přirozená hnutí a přání! 
Není radosti, jež by se mohla srovnati s tou, jíž okouší chudý duchem.