sobota 14. června 2014

Jsem prostá, slabá duše, která může Pánu Bohu přinášeti jen nepatrné oběti.
 A ještě k tomu se stává, že i na ty zapomenu, ačkoliv mi působí tolik štěstí a vnitřního pokoje. 

14. června 1884 přijala Svatá Terezie svátost Sv. biřmování.