pátek 13. června 2014

Nejvýtečnější „plnomocné odpustky“, jichž může každý dosíci za obvyklých podmínek,
 jsou odpustky lásky, vždyť „láska přikrývá množství hříchů“. (Přísloví 10, 12)