neděle 22. června 2014

Můj Bože, jakých to nesčetných starostí a zmatků zbavuje duši slib poslušnosti. 
Jak šťastni jsou v klášteře ti, kdož prostě poslouchají! 
Vůle představených jest jim kompasem a vodítkem, 
vědí vždy jistě, že kráčejí po správné cestě, 
netřeba se jim bát, že by kdy zabloudily.