sobota 21. června 2014

Myšlenka na krátkost života dodává mi zmužilosti, pomáhá mi snášeti námahy cesty.