úterý 17. června 2014

Není mi jasno, čím tak velice vyniká život v nebesích nad život můj na zemi. 
Ovšem budu na Boha patřiti, ale co nejúžeji s Ním spojena jsem také už zde na světě.