středa 18. června 2014

V modlitbě a oběti jest síla má, to jsou mé vítězné zbraně, 
jež mají nad srdci větší moc než nejlepší slova.
 Tomu mne naučila zkušenost.