čtvrtek 10. července 2014

Jak jest slastiplné pomáhati Ježíši v zachraňování duší vykoupených Jeho krví,
jež čekají jen na naše prosby, aby neklesly do propasti!