pátek 11. července 2014

Srdce Ježíšovo jest více zramouceno tisíci drobnými nedokonalostmi svých přátel, 
než poklesky a těžkými svých nepřátel. 
Avšak zdá se mi, že jen tehdy, 
když si Jeho drazí zvyknou na své nelaskavosti a neprosí Ho za odpuštění. 
Tenkráte může Ježíš říci: 
„Rány, které vidíte uprostřed mých rukou, 
zasadily mně ruce těch, kteří mně milovali.“ (Zach. 13,6)