neděle 13. července 2014

Ježíš se chvěje radostí nad těmi, kteří jej milují 
a kteří po každém pochybení hned Mu padají do náruče a prosí Ho za odpuštění.
 Ježíš dí svým andělům slova, jež pravil otec marnotratného syna služebníkům: 
„Navlečte mu prsten a radujte se!“