sobota 12. července 2014

Zdá se mi, že když naše oběti připoutávají Ježíše, že Jej též poutají naše radosti. 
K tomu postačí nepostaviti se do středu sobeckého štěstí,
 nýbrž obětovati Ženichu drobné radosti, jež rozsévá po cestách života, 
aby oslnil naše oči a povznesl je k Sobě.