úterý 29. července 2014

Kdybych ustavičně netrpěla, nemohla bych osvědčovati trpělivost. 
Všímám si vždy jen přítomnosti, zapomínám toho, kdo je za mnou
 a bedlivě se střehu hloubati v budoucnosti. 
Bojácnost a malomyslnost pocházejí obyčejně odtud, 
že se zbytečně nebo nezřízené zabýváme minulostí nebo budoucností. 

29. července 1894 zemřel otec Sv. Terezie.