středa 30. července 2014

Člověk může zůstati malým, i když na něm spočívá nejtěžší zodpovědnost. 
Malí budou souzeni s velkou laskavostí, vždyť jest napsáno: 
„Země utichla, když přišel Bůh, aby zachoval všechny tiché a pokorné na zemi.“
 (Žalm 75,10.) Pán tedy nemluví o soudu, nýbrž o záchraně. 

30. července 1897 poslední pomazání a viatikum Sv. Terezie.