neděle 20. července 2014

Přála jsem si, aby obličej můj byl jak Ježíšův zastřen potupou, aby si mne nikdo nevážil. 
Duše má žíznila po tom, aby trpěla a byla zapomenuta.