sobota 19. července 2014

Nikdy jsem nejednala jako Pilát, který odmítl slyšeti pravdu.
 Vždy jsem říkala Pánu Bohu: „Můj Bože, chci Ti dobře rozuměti, prosím Tě, 
odpověz na mou pokornou otázku: Co jest pravda? 
Učiň, abych viděla věci tak, jak skutečně jsou, aby mne nic nezaslepilo.“