neděle 31. srpna 2014

Chápu dobře, že jen láska je s to učiniti nás Bohu příjemnými.
 Tato láska jest to jediné, po čem moje ctižádost touží.