pondělí 1. září 2014

Smrt z lásky – sladké mučednictví moje! Ach, všechnu jeho snést bych chtěla tíž! 
O cherubové! Zlatte lyry svoje, neb mé vyhnanství brzy skončí již…
Ohnivý šípe! Rychle strav mne jen! Mé srdce poran, neb zde smutno žít…Ježíši! 
Dávný můj uskutečni sen: Dej z lásky k Tobě mřít!