čtvrtek 7. srpna 2014

Co mně daroval Pán Bůh, líbilo se mně vždy nejlépe, 
i když se mně to nezdálo tak dobrým a krásným jako dary udělené jiným.