pátek 8. srpna 2014

Jaké moře trpkosti by mé srdce naplňovalo, kdyby bylo přístupno každému pocitu radosti
 nebo smutku a nebylo proniknuto jen a jen Bohem. 
Bylo by podrobeno neustálým změnám! 
Takto však nemají na ně ani bolest, ani radost vážného vlivu. 
Spíše se těší ustavičnému hlubokému míru, jehož nic nemůže zkaliti.