pátek 29. srpna 2014

Doufám právě tak ve spravedlnosti Boží jako v Jeho milosrdenství. 
 Slitovný a milostivý je Hospodin, shovívavý a nadmíru milosrdný. 
Neboť On ví, jaké jsme stvoření, na paměti má, že jsme prach.