pondělí 18. srpna 2014

Máme jen jediný den svého života, abychom zachránili duše,
 a tak podaly Pánu důkazy své lásky. Po tomto dni nastane věčnost. 
Tehdy nahradí Vám Ježíš stonásobně veškeré i tak sladké radosti, které jste Mu obětoval. (Psáno misionáři.)