úterý 19. srpna 2014

Otevřu-li knihu sebe krásnější a dojemnější, sevře se mi srdce a zůstane bezcitným a nevnímavým. 
Čtu bez porozumění, a i když obsah pochopím, přece se můj duch nemůže ponořiti v rozjímání. 
V tomto stavu malomoci a slabosti přichází mi ku pomoci jen Písmo Svaté a Následování Krista, v nich naleznu vždy skrytu čistotu a vzácnou mannu.

 19. srpna 1897 přijala Svatá Terezie posledně Tělo Páně.