pondělí 4. srpna 2014

Není možno, aby srdce, jehož jediný odpočinek jest v patření na svatostánek, 
uráželo Pána tak, aby Jej nemohlo přijímati. Naopak. 
Nedostatek důvěry uráží Ježíše a zraňuje Jeho Srdce.