neděle 3. srpna 2014

Již netoužím po ničem, ani po utrpení, ani po smrti, miluji obojí se stejnou něžností. 
Dlouhou dobu jsem na ně toužebně volala jako na vítané posly Boží. 
Utrpení bylo mým údělem a častěji jsem již myslila, že jsem zcela blízko břehům věčnosti.