neděle 10. srpna 2014

Ráda bych viděla ovoce svých snah. A právě to ti chce Ježíš skrýti. 
Líbí se Mu, aby jen On sám viděl drobná ovoce cnosti, která Mu podáváme a jež Ho potěšují. 

10. srpna 1917 bylo tělo Svaté Terezie podruhé vykopáno.