pondělí 11. srpna 2014

Jak vroucně děkuji Pánu, že mi dával v přátelstvích tohoto světa nalézati jen hořkost. 
Kdybych se byla dala upoutati pozemskými věcmi, 
ó jak rychle bych byla při své povaze lapena,
 křídla má by byla přistřižena, a bylo by mi pak nemožno, 
abych jako holubice „vzlétla a odpočinula“. (Žalm 54,6)